מהי המתת חסד? המשמעות והפירוש של המושג!

תאריך הפרסום 21/11/2023 / מושגים
מהי המתת חסד? המשמעות והפירוש של המושג!

המתת חסד היא הרג מכוון של בן אדם סופני כדי להצילו מסבל.


כל המתת חסד חייבת להתבצע בהסכמת המטופל המומת.

המחלוקות סביב המתת חסד לא שככו במשך עשורים רבים. במדינות מפותחות רבות, המתת חסד מותרת, אם כי התקנות בה נוקשות למדי ומוגבלות למקרים הקריטיים ביותר.

במבט ראשון, המתת חסד סותרת את השבועה הרפואית של "לא תזיק", מכיוון שהמוות נתפס בעיני אנשים רבים כרוע מוחלט. עם זאת, במקרים בהם החולה נידון לסבל וחווה כאבי גיהנום, סביר יותר לתפוס את המוות כגאולה מייסורים.


© 2023 — אתר השאלות